BROADVIEW | open: Instroom van vluchtelingen

door Bart Steverink

Gepost op 1 december, 2015

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn

Instroom van vluchtelingen:

eerste onderwerp in BROADVIEW | open

De instroom van grote hoeveelheden vluchtelingen in ons land is staat al weken in het middelpunt van de belangstelling. Toch ontbreekt het overzicht in deze complexe kwestie. Ondanks alle publicaties en de analyses van uiteenlopende deskundigen.

De zaak wordt veelal vanuit één kant bekeken. Ook bestuurders en beleidsmakers richten zich vaak op één perspectief: het meest urgente onderwerp, het deel van het probleem waar de meeste aandacht voor is.

Zo worden we overspoeld met berichten over negatieve reacties en onzekere burgers die zich geconfronteerd zien met de toestroom van veel mensen tegelijk. Zo horen we politici die het gelijk naar hun kant trekken. Zo luisteren we steeds opnieuw naar de verdediging van bestuurders die de problematiek naar hun mening eigenlijk fantastisch aanpakken. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat je als gemiddelde burger je wel haast aangetrokken moet voelen tot een standpunt tegen of juist voor. Meer smaken lijken er niet te zijn.

Toch zijn verschillende smaken absoluut noodzakelijk voor een adequate, krachtige en duurzame aanpak van de problematiek. Waarom doen we dat dan niet?

Omdat zo’n vraagstuk zo verdraaid ingewikkeld in elkaar zit en het veel tijd en moeite vraagt om het overzicht te krijgen. De nieuwe ideeën, de uitwegen, zitten vaak verstopt in de complexiteit.

Daarom is BROADVIEW ontwikkeld. Het maakt complexiteit begrijpelijk en uitnodigt om de zaak vanuit verschillend perspectief te bekijken. Het ingewikkelde vraagstuk van de vluchtelingen is dan ook een uitstekend onderwerp voor deze eerste BROADVIEW | open.

Ben je nieuw met het BROADVIEW | open initiatief, kijk dan eerst eens op http://broad-view.nl/open.

Meteen naar de applicatie?

Neem me mee naar de BROADVIEW | open web-applicatie!

 

Aanpak

In BROADVIEW bepaal je allereerst het centrale onderwerp ofwel de focus. In dit geval kozen we voor de focus: de kwaliteit van leven in onze samenleving.

Daarna hebben we een flinke groep mensen de volgende vraag gesteld:

noem 5 aspecten m.b.t. de instroom van vluchtelingen die naar jouw idee van invloed zijn op de kwaliteit van leven in onze samenleving.

Vervolgens hebben we de aanzienlijke hoeveelheid, nogal uiteenlopende, reacties in BROADVIEW verwerkt.

In het totaaloverzicht, dat daaruit voortkomt, is te zien hoe de verschillende aspecten van invloed zijn op de focus, hoe zij onderling invloed op elkaar hebben en wat de totaalscore is.

Dit plaatje maakt het vraagstuk niet simpeler, maar biedt handvatten om de kwestie eens vanuit een andere hoek te bekijken. Om te zien dat het gaat om een systeem, waarin de dingen met elkaar samenhangen. Om te kijken wat er zou gebeuren met de rest wanneer je op één plek iets zou veranderen…

 

Wat is er te zien?

In BROADVIEW | open is het totaalplaatje eenvoudig te openen door te klikken op de knop VERKENNEN in het menu.

overzicht bolletjesscherm vluchtelingen In het verkenningsscherm zijn 6 gebieden te zien. Elk gebied heeft een eigen invloed op de focus (het centrale oog): positief (groene lijn) of negatief (rode lijn). De dikte van de lijn geeft de kracht van het gebied weer, de grootte van het bolletje de hoeveelheid aandacht die het gebied vraagt.
Zo is het bolletje Economie relatief klein en de lijn groen: een duidelijk positieve invloed op de focus, de kwaliteit van leven in de samenleving.Wanneer je op dit bolletje klikt, dan openen de aspecten van dit gebied zich.

Je sluit dit gebied door opnieuw op Economie te klikken.

Economie is een gebied met kennelijk veel factoren die van invloed zijn: er worden 7 aspecten geopend die een positieve of negatieve invloed hebben. Wat opvalt is dat het aspect Werkloosheid veel aandacht vraagt.

overzicht economie vluchtelingen
kaart economie vluchtelingen Wanneer je nu op het aspect Werkloosheid klikt, opent zich dit aspect en zijn meerdere dingen tegelijk te zien.Rechts in het beeld opent zich de kaart van het aspect Werkloosheid.

Je ziet in elke kaart:

  • de opmerking die is geformuleerd;
  • het “rapportcijfer” dat dit aspect gekregen heeft;
  • en de invloed die het aspect heeft op de focus, in dit geval: groot;
  • en de aspecten die Werkloosheid beïnvloeden, bijvoorbeeld het aspect Concurrentie Arbeidsmarkt;
  • en de aspecten die door Werkloosheid beïnvloed worden, namelijk Groei en Onzekerheid.
Naast deze kaart zie je dat er op het Verkenningsscherm het een en ander gebeurt. In de grafische weergave komen alle relaties in beeld die je al op de kaart al zag staan. Dat een aspect relaties met andere aspecten heeft is te zien aan het grijze symbooltje boven het bolletje.Je ziet hier de negatieve invloed (rode lijn) van het aspect Werkloosheid op bijvoorbeeld het aspect Onzekerheid. Wanneer je nu met je muis over de zwarte pijlpunt gaat, komt de tekst van de verbinding in beeld. In dit voorbeeld is de tekst:

Oplopende werkloosheid beïnvloed de onzekerheid op een krappe arbeidsmarkt.

Je sluit het aspect Werkloosheid en alle relaties van en naar dit aspect door weer op het bolletje Werkloosheid te klikken.

relaties werkloosheid vluchtelingen

Aan de slag!

Start nu je ontdekkingstocht door het boeiende systeem-landschap van dit vraagstuk. Open gebieden, lees in de kaarten de opmerkingen en scores, volg de verbindingen.

Wanneer je nog meer relaties in beeld wil brengen (en weer wil laten verdwijnen), kies dan voor de optie Uitgebreid Verkennen. Deze optie vindt je boven de kaart.

Kijk eens in één van de brandpunten van de relaties door het aspect Onzekerheid te openen. Of kijk eens vanuit een wat minder voor de hand liggend perspectief in bijvoorbeeld het gebied Cultuur

Een belangrijke tip: BROADVIEW | open maakt een complex probleem niet minder complex. Wanneer je te snel te veel relaties opent, dan loop je de kans door de bomen het bos niet meer te zien. Je vindt je weg in de blauwdruk het snelst door dingen te openen, te bekijken, daarna te sluiten en vervolgens een nieuw gebied te verkennen.

En het aller belangrijkste: zie dat de onderdelen van zo’n vraagstuk aan elkaar verbonden kunnen zijn. En dat slechts een ingreep of plan gericht op één aspect de zaak niet echt in beweging brengt of misschien bijwerkingen heeft die je daarvoor niet zag.

We wensen je een inspirerende ontdekkingstocht en zien je reacties, ideeën en gedachten met veel plezier tegemoet.

 

Het BROADVIEW | open team


Neem me mee naar de BROADVIEW | open web-applicatie!


terug

Over de auteur

Bart Steverink
Ik heb een intrinsieke drive om complexe vraagstukken te willen begrijpen. Hierbij laat ik geen enkel hulpmiddel onbenut. Ik ben in staat om snel het hele plaatje scherp te krijgen. Mijn doel is bereikt, wanneer de verkregen inzichten effectief kunnen worden benut.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>